Kush jemi

Agjensia Rajonale e Zhvillimit (A.R.ZH.) Korçë është krijuar në Prill të vitit 1998 si një element i shoqërise civile për të ndihmuar, mbështetur dhe promovuar në:

- Zhvillimin rajonal të biznesit të vogël dhe atij të mesëm.


- Krijimin e kapaciteteve të organizmave të shoqërisë civile të afta për të udhëhequr në shoqëri.


- Përpilimin dhe zbatimin e projekteve dhe programeve të ndryshme për zhvillimin ekonomik, social e kulturor të rajonit.


- Nxitjen e bashkëpunimit ndërkufitar.

A.R.ZH. është Fondacion jo fitimprurës. Gjatë punës së saj në këto vite nga agjensia janë realizuar objektiva të ndryshme në mbështetje të një zhvillimi ekonomik të qëndrueshem: janë zhvilluar trajnime me karakter të ndryshëm, janë realizuar studime biznesi apo ekonomike, janë kryer me sukses vëzhgime të ndryshme.

A.R.ZH. është bashkëautore në disa studime në rang kombëtar, ka asistuar dhe ndihmuar biznesin për aplikim kredie, ka konsultuar përfitues të ndryshëm individe apo organizata, në kuadrin e objektit të veprimtarisë së saj. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe nga agjensia është punuar intensivisht për të krijuar kapacitete humane të afta për t'i shërbyer shoqërisë në çdo degë të saj.

Bordi i A.R.Zh. Korçë 2014