Popullsia

POPULLSIA
Qarku i Korces ka nje popullsi prej 362235 banore,nga te cilet 180450 meshkuj ,ose 49.8 % dhe 180082 femra ose 50.2 %
Rrethit i Korce ka 200626 banore ose 55.4 % te popullsise se Qarkut
Ne qytet jetojne 155613 banore ,ose 43 % e popullsise gjithsej
Rrethi i Korces me 46.2 % popullsi qytetare. Ne fund te viti 2008 popullsia e rrethit te Korces ariti ne 200626 banore ,prej te cileve 92690 banore ose 46.2 % ne qytetet Korce dhe Maliq dhe 107936 banore,ose 53.8% ne zonat rrurale. Qyteti i Korces ka 86443 banore ose 43.1 % te popullsise gjithsej si rreth .Ajo eshte shperndare ne 18 lagje ,te grupuara ne 3 rajone .Lagja me e madhe eshte lagja Nr: 4 me 9.2 % te popullsise te qytetit dhe lagja Nr : 17 me 8.4 % .Lagja me e vogel eshte lagja Nr:11 me 3.2 % te popullsise te qytetit me pas vjen lagja Nr 9,3 13 dhe 2 ,respektivisht 4. % ,4.1 % 4. % dhe 4.2 % te popullsise te qytetit.
Popullsia me e mdhe e zones rrurale eshte perqendruar ne 6 komuna me 61 fshatra dhe ka 76421 banore ose 71.6 % e saj .Komuna me e madhe eshte Komuna e Pojanit me 17146 banore ,dhe ze 16 % e popullsise te kesaj zone ,me pas vjen Komuna Libonik me 13.3 % ,Komuna Qender me 12.7% dhe Komuna Drenove me 10.1 kesaj zone ,me pas vjen Komuna Libonik me 13.3 % ,Komuna Qender me 12.7% dhe Komuna Drenove me 10.1 % . Komuna me e vogel eshte Komuna Lekas me 1015 banore ose 0.9 % e popullsise te zones rrurale,me pas Komuna e Moglices me 1.7 % ,Komuna Voskopoje me 5.6 % ,Komuna Vithkuq me 2.6 % dhe Komuna Gore me 2.7 %
Popullsia si Qark gjendje ne fund te vitit perfshin 101160 familje ,nga 101162 familje qe ka patur ne fillim te vitit 2007,me nje pakesim prej 2 familje.Shtesen me te madhe te familjeve e ka rrethi I Korces me 858. - Popullsia perfshin 57784 familje dhe I bie mesatarisht 3.5 persona per familje . Sipas zonave ky raport perfshin : 3. persona per zonen urbane dhe 4. persona per familje ne zonen rrurale.